Profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan Perbandingan Mazhab, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural pada 2032.