Yudisium Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tahun 2019

Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2019